สินค้า

หน้าแรก >  สินค้า >  ระบบทำความเย็น

ระบบทำความเย็น


Evaporative Cooling Systems หรือ ระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ เป็นการ ลดอุณหภูมิของอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งใช้น้ำในการดูดซับความร้อนของอากาศ เพื่อให้อากาศมีอุณหภูมิที่ลดลง เหมือนกับการที่เรายืนบริเวณน้ำตกแล้วมีความรู้สึกเย็นสบาย ก็เนื่องจากลมได้พัดผ่านละอองน้ำแล้วทำให้ลมมีอุณหภูมิที่ลดลง
 
ประโยชน์ EVAPORATIVE COOLING SYSTEM

  • อากาศที่ได้มีอุณหภูมิลดลง 7 - 10 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอก
  • เมื่อนำระบบนี้มาใช้ในโรงงานทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจดี  เนื่องจากจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพและได้รับประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดการลาออกของพนักงาน
  • สามารถทำความเย็นให้กับพื้นที่โรงงานที่เป็นทั้งพื้นที่ปิด และพื้นที่เปิด
  • ประหยัดต้นทุนการใช้พลังงาน เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศถึง 80%  
  • เป็นการทำความเย็นด้วยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC